Nye vilkår for grupperejser fra januar 2020

Fra januar 2020 ændres vilkårerne for grupperejser i Midttrafik.  

Baggrunden for ændringerne er, at serviceniveauet i dag er højt sammenlignet med landets øvrige trafikselskaber, og udgifterne er høje. Derudover er priserne ikke reguleret i en årrække. 

Ændringerne træder i kraft i januar 2020 og får betydning for de skoler og institutioner, der bruger midttrafikbestilling.dk 

Vi ændrer samtidig på bestillingssystemet, så det bliver mere enkelt at bruge.


Læs mere om ændringerne