Din kurv er tom

Vilkår og betingelser

GRUPPEREJSER

Rejser man mere end 14 personer, skal man altid bestille en grupperejse, Der er plads- og rejsegaranti med en bestilt grupperejse.

Midttrafik anbefaler, at grupper på otte eller flere bestiller en gruppebillet (faktura), da der opnås rabat.

Pladsgarantien gælder ikke i bybusserne i Aarhus. Er I en gruppe på mere end 15 anbefaler vi, at I bestiller flere billetter fx 2 x 8 personer, da en gruppe kan risikere at blive fordelt på to eller flere afgange.

Bestilling

Grupper på otte eller flere personer skal bestille en grupperejse senest 7 dage før rejsen. 
Det er kun muligt at bestille en grupperejse til Midttrafiks busser og Lemvigbanen. Ud- og hjemrejse skal bestilles separat.

Der er plads- og rejsegaranti med en bestilt grupperejse. Midttrafik henstiller til at grupperejserne fortrinsvis lægges i tidsrummet kl. 8.30 - 15.00 og fra kl. 17.00 (gælder kun skoledage). Ved bestilling af  grupperejser uden for ovennævnte tidsrum, kan man risikere at blive henvist til alternative afgange. Midttrafik kan henvise større grupper til at benytte flere afgange.

Betalingsmåde og rejsehjemmel
Rejsen kan betales på forhånd via faktura, eller der kan benyttes en rejsehjemmel, gruppen har i forvejen. Der er følgende valgmuligheder.

Du kan bruge:

Betaling via faktura (Gruppebillet) – kvitteringen er således din billet.

Betaling i bussen – her kan bruges klippekort, turkort, rejsekort, skolekort mv. Der kan også betales kontant – men her opnås ikke grupperabat.

Hvis rejsen betales via faktura, er kvitteringen på reservationen gruppens rejsehjemmel (gruppebillet), og den fremvises ved påstigning. Midttrafik sender efterfølgende faktura på baggrund af bestillingen.

Benyttes der anden rejsehjemmel, skal denne fremvises ved påstigning. Her er kvitteringen kun et bevis på reservationen.

BEMÆRK: DSBs lejrskolebilletter er ikke gyldige i busser. En lejrskolegruppe skal derfor bestille en gruppebillet eller billettere i bussen.

Gyldighed


Bestillingen er gyldig til det antal rejsende og den rejseplan (ruter og tidspunkter), der er angivet på billetten.
Den skal skrives ud og medbringes på rejsen. Der må ikke ændres i bestillingens udseende eller indhold. Husk at medbringe din rejsehjemmel, hvis du ikke har købt en gruppebillet ved bestillingen.

Billetterne er ikke gyldige i natbusser.

Pris

Prisen for en gruppebillet svarer til klippekortpris. 
Systemet udregner prisen ved bestillingen. I prisberegningen tages der højde for, at enhver betalende voksen må medbringe to børn under 12 år, og ethvert betalende barn må medbringe et andet barn under 12 år gratis i bussen.

Kontrol

Gruppebilletten skal opbevares under hele rejsen og skal kunne vises på forlangende af chaufføren eller kontrolløren. Ved rejse uden gyldig billet, afkræves kontrolafgifter af hele gruppen ved en eventuel billetkontrol.

Ændring eller annullering

Det er ikke muligt selv at ændre i en bestilling. Hvis der er behov for ændring i rejseplanen eller antallet af rejsende skal bestillingen annulleres og foretages på ny. For at annullere en grupperejse, skal man henvende sig senest 3 hverdage før til drift@midttrafik.dk

Tilbagebetaling og erstatning

Midttrafik yder ingen tilbagebetaling ubenyttede eller delvist benyttede billetter. Bortkomne billetter erstattes heller ikke.

ZONEBILLET

KØB AF BILLET

Der kan bestilles en zonebillet til afrejse samme dag, både for enkeltpersoner og grupper. Zonebilletter udstedes til rejse mellem to destinationer i et givent tidsrum. Bestiller man en returbillet skal man rejse retur inden for 12 timer. Returbilletten koster dobbelt takst af enkeltbillet.

BEMÆRK: Der ydes ikke plads- eller rejsegaranti for grupper på otte personer eller flere der rejser på en zonebillet.

Gyldighed

Zonebilletten kan bruges til busrejser i Midttrafiks område samt til Lemvigbanen. Billetterne er ikke gyldige i natbusser.

Billetten er gyldig til det antal rejsende og zoner, og fra det tidspunkt, der er angivet på billetten. Den skal skrives ud og medbringes på rejsen. Der må ikke ændres i zonebillettens udseende eller indhold.

Pris

Prisen er den samme som kontantbillet. 
Systemet udregner prisen ved bestillingen. I prisberegningen tages der højde for, at enhver betalende voksen må medbringe to børn under 12 år, og ethvert betalende barn må medbringe et andet barn under 12 år gratis i bussen.

Betalingsmåde

Billetten betales via en faktura. Midttrafik sender faktura på grundlag af bestillingen.

Kontrol

Billetten skal opbevares under hele rejsen og skal kunne vise på forlangende af chaufføren eller kontrolløren. Ved rejse uden gyldig billet, afkræves en kontrolafgift ved en eventuel billetkontrol.

Annullering

Hvis man ikke ønsker zonebilletten, kan man annullere den ved at gå ind på ’Mine ordrer’. Annullering af en zonebillet kan foretages senest to timer før afrejse.

Tilbagebetaling og erstatning

Midttrafik yder ingen tilbagebetaling ubenyttede eller delvist benyttede billetter. Bortkomne billetter erstattes heller ikke.

HENVENDELSE TIL MIDTTRAFIK

Støder du ind i problemer med brugeroprettelse eller bestilling, kan du kontakte:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Tlf. 87 40 82 72

E-mail: gruppebestilling@midttrafik.dk