Rejseregler

GRUPPEBILLET: 

Rejser I mere end 15 personer sammen, skal I altid reservere plads i bussen med en Gruppebillet. Når I har modtaget en godkendelse af jeres rejse, er der plads- og rejsegaranti med en Gruppebillet. Se særregler for Aarhus bybusser og Letbanen 

Rejser på Gruppebillet kan først foretages efter kl. 9.00.

Særligt for Aarhus bybusser og Letbanen
Pladsgarantien på Gruppebilletter gælder ikke i bybusserne i Aarhus eller i Letbanen. Er I en gruppe på mere end 15 anbefaler vi, at I bestiller flere billetter fx 2 x 8 personer, da en gruppe kan risikere at blive fordelt på to eller flere afgange. Rejser I med Aarhus bybusser eller Letbanen, behøver I ikke tage den præcise afgang I har bestilt til, og som fremgår af Gruppebilletten. I skal blot foretage rejsen den dato, der fremgår af billetten, og I må ikke rejse før kl. 9.00. Overtrædes dette, afkræves kontrolafgifter af hele gruppen ved en eventuel billetkontrol. 

Bestilling

Gruppebilletter (uanset antal rejsende) skal bestilles 7 hele hverdage før afrejsedatoen.
Det er kun muligt at bestille gruppebilletter til Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner. Ud- og hjemrejse bestilles samlet. Prisen for returrejse er inkluderet i billettens pris. 

Betalingsmåde og rejsehjemmel

Rejsen kan betales på forhånd via faktura, eller der kan benyttes en rejsehjemmel, gruppen har i forvejen. 

Der er følgende valgmuligheder:

  • Betaling via faktura (Gruppebillet): – du modtager billetten pr. mail, eller du kan printe den i forbindelse med, at du bestiller. 
  • Betaling i bussen – her kan bruges klippekort (i Midttrafik app), rejsekort, Skolekort, Ungdomskort mv. Der kan også betales kontant – men her opnås ikke grupperabat.

Betales via faktura modtager du en mail med din billet. Billetten skal fremvises ved indstigning eller kontrol. Midttrafik sender efterfølgende faktura på baggrund af bestillingen.

Benyttes der anden rejsehjemmel, skal denne købes eller fremvises ved indstigning sammen med den pladsreservation, du modtager per mail. 

BEMÆRK: DSBs lejrskolebilletter er ikke gyldige i busser. En lejrskolegruppe skal derfor bestille en Gruppebillet eller billettere i bussen.

Gyldighed

Gruppebilletten/reservationen er gyldig til det maksimale antal rejsende, der fremgår af billetten, og til den  rejseplan (ruter og tidspunkter), der er angivet på billetten. Den skal skrives ud og medbringes på rejsen eller kunne fremvises tydeligt på mobil eller tablet. Der må ikke ændres i bestillingens udseende eller indhold. 

Billetterne er ikke gyldige i natbusser.

Pris

Se priser her.  Der betales for alle personer i gruppen, så der kan ikke medtages børn gratis. 

Kontrol

Gruppebilletten skal opbevares under hele rejsen og skal kunne vises på forlangende af chaufføren eller kontrolløren. Ved rejse uden gyldig billet, afkræves kontrolafgifter af hele gruppen ved en eventuel billetkontrol.

Ændring eller annullering

Det er ikke muligt selv at ændre i en bestilling. Du kan annullere Gruppebilletten under 'Mine ordrer' indtil tre hverdage før afrejsedatoen. I nogle tilfælde kan du få annulleret en ordre, selvom der er mindre en tre hverdage til afrejsedato, ved at skirve til gruppebestilling@midttrafik.dk. Bemærk, at du ikke kan lave en ny bestilling, hvis der er under 7 hele hverdage til I skal rejse. 

Tilbagebetaling og erstatning

Midttrafik yder ingen tilbagebetaling af ubenyttede eller delvist benyttede billetter. Bortkomne billetter erstattes heller ikke.


ZONEBILLET

Køb af billet

Der kan bestilles en Zonebillet indtil umiddelbart før afrejse, både for enkeltpersoner og grupper. Zonebilletter udstedes til rejse mellem to destinationer i et givent tidsrum. Bestiller man en returbillet skal man rejse retur inden for 12 timer. Returbilletten koster dobbelt takst af enkeltbillet.

BEMÆRK: Der ydes ikke plads- eller rejsegaranti for grupper på otte personer eller flere der rejser på en zonebillet.

Gyldighed

Zonebilletten kan bruges til busrejser i Midttrafiks område samt til Letbanen og Lemvigbanen. Billetterne er ikke gyldige i natbusser.

Billetten er gyldig til det antal rejsende og i de zoner og det tidsrum, der er angivet på billetten. Den skal skrives ud og medbringes på rejsen eller kunne fremvises tydeligt på mobil eller tablet. Der må ikke ændres i zonebillettens udseende eller indhold.

Pris

Prisen er den samme som Midttrafiks kontantbilletter. Midttrafikbestilling udregner prisen ved bestillingen. I beregningen tages der højde for, at enhver betalende voksen må medbringe to børn under 12 år, og ethvert betalende barn må medbringe et andet barn under 12 år gratis i bussen.

Betalingsmåde

Billetten betales via en faktura. Midttrafik sender faktura på grundlag af bestillingen.

Kontrol

Billetten skal opbevares under hele rejsen og skal kunne vises på forlangende af chaufføren eller kontrolløren. Ved rejse uden gyldig billet, afkræves en kontrolafgift af alle i gruppen ved en eventuel billetkontrol.

Annullering

Hvis man ikke ønsker Zonebilletten, kan man annullere den ved at gå ind på ’Mine ordrer’. Annullering af en Zonebillet kan foretages senest to timer før afrejse.

Tilbagebetaling og erstatning

Midttrafik yder ingen tilbagebetaling af ubenyttede eller delvist benyttede Zonebilletter. Bortkomne billetter erstattes heller ikke.

HENVENDELSE TIL MIDTTRAFIK

Støder du ind i problemer med brugeroprettelse eller bestilling, kan du kontakte:

Midttrafik

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Tlf. 87 40 82 40 (9.00 - 15.00 man - tors og 9.00 til 13.00 fre)

E-mail: gruppebestilling@midttrafik.dk