Rejseregler

GRUPPEREJSER

Rejser I mere end 14 personer sammen, skal I altid reservere plads i bussen med en grupperejse senest 4 hele hverdage før rejsen. (gælder ikke Aarhus bybusser eller på Letbanen). Der er plads- og rejsegaranti med en bestilt grupperejse. 

Pladsgarantien gælder ikke i bybusserne i Aarhus eller på Letbanen. Er I en gruppe på mere end 15 anbefaler vi, at I bestiller flere billetter, fx 2 x 8 personer, da en gruppe kan risikere at blive fordelt på flere afgange.

Det er kun muligt at bestille en grupperejse til Midttrafiks busser og Lemvigbanen. Ud- og hjemrejse skal bestilles separat.

Midttrafikhenstiller til, at grupperejser på hverdage sker i tidsrummet kl. 8.30 - 15.00 og fra kl. 17.00 og frem. Ved bestilling af  grupperejser uden for ovennævnte tidsrum, kan man risikere at blive henvist til alternative afgange. Midttrafik kan altid henvise større grupper til at benytte flere afgange.

Betalingsmåde og billetter
Rejsen kan betales på forhånd via faktura, eller der kan benyttes billetter, gruppen har i forvejen. 

Der er følgende valgmuligheder:

Betaling via faktura (både billet og pladsreservation)

Du modtager din billet og pladsreservation på mail. Den skal vises ved indstigning. Midttrafik sender efterfølgende faktura på baggrund af bestillingen. 

 


Betaling i bussen (kun pladsreservation)

Du modtager din pladsreservation på mail. Den skal vises ved indstigning sammen med anden betalingsform (Midttrafik app, Turbillet, rejsekort, skolekort mvDer kan også betales kontant – men så opnås ikke grupperabat.

 

BEMÆRK:
DSB's lejrskolebilletter er ikke gyldige i busser. En lejrskolegruppe skal derfor bestille en gruppebillet eller billettere i bussen.

Gyldighed

Bestillingen er gyldig til det antal rejsende og den rejseplan (ruter og tidspunkter), der er angivet på billetten.
Den skal skrives ud og medbringes på rejsen. Der må ikke ændres i bestillingens udseende eller indhold. Husk at medbringe din rejsehjemmel, hvis du ikke har betalt  for gruppebilletten ved bestilling.

Billetterne er ikke gyldige i natbusser.

Pris

Prisen for en gruppebillet svarer til klippekortpris (Midttrafik app). Systemet udregner prisen ved bestillingen. I prisberegningen tages der højde for, at enhver betalende voksen må medbringe to børn under 12 år, og ethvert betalende barn må medbringe et andet barn under 12 år gratis i bussen.

Kontrol

Gruppebilletten skal opbevares under hele rejsen og skal kunne vises på forlangende af chaufføren eller kontrolløren. Ved rejse uden gyldig billet, afkræves kontrolafgifter af hele gruppen ved en eventuel billetkontrol.

Ændring eller annullering

Det er ikke muligt selv at ændre i en bestilling. Hvis der er behov for ændring i rejseplanen eller antallet af rejsende skal bestillingen annulleres og foretages på ny. For at annullere en grupperejse, skal man henvende sig senest 3 hverdage før til gruppebestilling@midttrafik.dk. For at ændre en rejse, skal man henvende sig senest 4 hverdage før. 

Tilbagebetaling og erstatning

Midttrafik yder ingen tilbagebetaling af ubenyttede eller delvist benyttede billetter. Bortkomne billetter erstattes heller ikke.

ZONEBILLET

Køb af billet

Der kan bestilles en zonebillet til afrejse samme dag, både for enkeltpersoner og grupper. Zonebilletter udstedes til rejse mellem to destinationer i et givent tidsrum. Bestiller man en returbillet skal man rejse retur inden for 12 timer. Returbilletten koster dobbelt takst af enkeltbillet.

BEMÆRK: Der ydes ikke plads- eller rejsegaranti for grupper på otte personer eller flere der rejser på en zonebillet.

Gyldighed

Zonebilletten kan bruges til busrejser i Midttrafiks område samt til Lemvigbanen. Billetterne er ikke gyldige i natbusser.

Billetten er gyldig til det antal rejsende og zoner, og fra det tidspunkt, der er angivet på billetten. Den skal skrives ud og medbringes på rejsen. Der må ikke ændres i zonebillettens udseende eller indhold.

Pris

Prisen er den samme som klippekort.
Systemet udregner prisen ved bestillingen. I prisberegningen tages der højde for, at enhver betalende voksen må medbringe to børn under 12 år, og ethvert betalende barn må medbringe et andet barn under 12 år gratis i bussen.

Betalingsmåde

Billetten betales via en faktura. Midttrafik sender faktura på grundlag af bestillingen.

Kontrol

Billetten skal opbevares under hele rejsen og skal kunne vise på forlangende af chaufføren eller kontrolløren. Ved rejse uden gyldig billet, afkræves en kontrolafgift ved en eventuel billetkontrol.

Annullering

Hvis man ikke ønsker zonebilletten, kan man annullere den ved at gå ind på ’Mine ordrer’. Annullering af en zonebillet kan foretages senest to timer før afrejse.

Tilbagebetaling og erstatning

Midttrafik yder ingen tilbagebetaling af ubenyttede eller delvist benyttede zonebilletter. Bortkomne billetter erstattes heller ikke.

HENVENDELSE TIL MIDTTRAFIK

Støder du ind i problemer med brugeroprettelse eller bestilling, kan du kontakte:

Midttrafik

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Tlf. 87 40 82 40 (9.00 - 15.00 man - tors og 9.00 til 13.00 fre)

E-mail: gruppebestilling@midttrafik.dk